Wetenschap de klas in!

Sponsoren

Na een startsubsidie vanuit het Orionprogramma van het Platform Bèta Techniek en andere sponsoren, heeft het WKRU voor de periode 2012-2017 een vervolgsubsidie ontvangen van de KNAW en het Platform Bèta Techniek. Deze subsidie, aangevuld met additionele sponsoring van binnen en buiten de Radboud Universiteit, maakt de activiteiten van het WKRU mogelijk.

Vanaf januari 2017 ontvangt het WKRU structurele financiering vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 

Het WKRU is nog steeds afhankelijk van financiële ondersteuning van andere partijen. Heeft u interesse om ons financieel te ondersteunen? Neem dan contact met ons op >>

De volgende partijen ondersteunen het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit:

Radboud Universiteit